msen

Makluman Penyelenggaraan

Adalah dimaklumkan bahawa Laman Web Rasmi YAKIN sedang dalam penambahbaikan kandungan laman web. Ini adalah kerana sistem aplikasi tersebut sedang dalam kerja-kerja penyelenggaraan. Segala kesulitan amatlah dikesali. Terima kasih.