msen

    Makluman Pinjaman Pelajaran YAKIN

    Sekiranya pemohon tidak menerima sebarang maklumbalas/jawapan dalam tempoh 1 bulan dari tarikh tutup permohonan pinjaman pelajaran YAKIN, pemohon dianggap tidak berjaya.