msen

  Info Pinjaman Pelajaran YAKIN

  Pengenalan
  Yayasan Kelantan Darulnaim (YAKIN) menawarkan Pinjaman Pelajaran bagi calon-calon yang berkelayakan untuk melanjutkan pengajian di Institusi-institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) Tempatan atau Luar Negara yang diiktiraf oleh Malaysian Qualifications Agency (MQA).
  Syarat-syarat Permohonan
  Kadar Pinjaman
  Khairat Kematian
  Panduan Mengisi Dokumen Perjanjian
  Tawaran Pinjaman Pendidikan
  Pemberhentian Pinjaman