msen
  faq hubungi maklumbalas petalaman

  Pencapaian Piagam Pelanggan

   

  Bil Janji Bulan Jan/2023
  Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan Tidak Menepati Masa/Standard Piagam Pelanggan Jumlah Perkhidmatan
  Jumlah Menepati Standard % Menepati Standard Jumlah Tidak Menepati Standard % Tidak Menepati Standard
  1. Menyemak permohonan pinjaman yang lengkap 10minit selepas borang dihantar oleh pemohon. 627 100 0 0 627
  2. Memaparkan keputusan permohonan pinjaman pada hari bekerja pertama selepas tarikh akhir proses permohonan. 0 0 0 0 0
  3. Menyemak permohonan biasiswa yang lengkap dalam tempoh 10 minit selepas penerimaan borang. 0 0 0 0 0
  4. Memberi jawapan segera ke atas semua pertanyaan dan aduan pelanggan dalam tempoh tidak lewat dari 7 hari bekerja selepas pertanyaan dan aduan diterima. 63 100 0 0 63
  5. Paparan pengemaskinian Portal Rasmi setelah menerima bahan. 690 100 0 0 690

   

  Bil Janji Bulan FEB/2023
  Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan Tidak Menepati Masa/Standard Piagam Pelanggan Jumlah Perkhidmatan
  Jumlah Menepati Standard % Menepati Standard Jumlah Tidak Menepati Standard % Tidak Menepati Standard
  1. Menyemak permohonan pinjaman yang lengkap 10minit selepas borang dihantar oleh pemohon. 0 0 0 0 0
  2. Memaparkan keputusan permohonan pinjaman pada hari bekerja pertama selepas tarikh akhir proses permohonan. 0 0 0 0 0
  3. Menyemak permohonan biasiswa yang lengkap dalam tempoh 10 minit selepas penerimaan borang. 0 0 0 0 0
  4. Memberi jawapan segera ke atas semua pertanyaan dan aduan pelanggan dalam tempoh tidak lewat dari 7 hari bekerja selepas pertanyaan dan aduan diterima. 15 100 0 0 15
  5. Paparan pengemaskinian Portal Rasmi setelah menerima bahan. 15 100 0 0 15

  KELGOV PPST