msen

    MAJLIS MENANDATANGANI MEMORANDUM PERSEFAHAMAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING) DI ANTARA YAYASAN PENERAJU PENDIDIKAN BUMIPUTERA DAN YAYASAN KELANTAN DARULNAIM

    11 November 2021 satu Majlis Menandatangani Memorandum Persefahaman Di Antara Yayasan Peneraju Pendidikan Pendidikan Bumiputera dan Yayasan Kelantan Darulnaim (YAKIN)

    Kedua - dua Pihak bersetuju untuk mewujudkan kerjasama dalam pelbagai bentuk melalui perkongsian maklumat, dana, kepakaran, perkhidmatan dan teknologi di antara Yayasan Peneraju dengan dalam program pembangunan akademik, kemahiran insaniah pensijilan TVET, profesional dan spesialis selaras dengan pelaksanaan objektif dan aktiviti dan/ atau program Pihak-Pihak.

    Yayasan Peneraju Pendidikan Bumiputera merupakan sebuah agensi di bawah seliaan Jabatan Perdana Menteri yang memangkin agenda nasional bagi memastikan golongan Bumiputera dapat bersaing dan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara dalam mencapai hasrat Malaysia menjadi sebuah negara maju.